Dilin Kemiği

Dilin Kemiği

FollowFollowFollowFollowFollowFollowFollow Hani dilin kemiği yok derlerdi. Kim derdi çıksın ortaya. Yıllarca bizi dilin kemiği yok diye yönlendirenlere şimdi teker teker sormak istiyorum. Bu “os hyoideum” nedir arkadaş. Ben söyleyeyim dil kemiğiymiş. Hem...