Kapak Olsun

Kapak Olsun

FollowFollowFollowFollowFollowFollowFollow Başını bir tülbentle boynunun altından bağlamış, endişesi gözlerinden okunan, 60’lı yaşlarını çoktan devirmiş bir teyzeydi hastane koridorundaki bekleme koltuğunda oturan ve sırasının ne zaman geleceğini endişeli...